Pittura

sterpaglie

Photo1490         

Naufraghi di Camilla Migliori                                                                   Sterpaglie di Camilla Migliori

l'ira degli dei

                                                               L’ira degli dei – di Camilla Migliori

                                                 skyline n.y. (2)

                                                           skyline di Camilla Migliori

                                                                              cosmo1 di Camilla Migliori (20x20)                                                                Cosmo 1 di Camilla Migliori